Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Znalecká a investorsko - inženýrská kancelář - soudní znalci - odhadci nemovitosti


Ing. Zdeněk Jansa
tel:
777 318 035
tel/fax/zázn:
272 930 728
e-mail:
jansa.z@seznam.cz

ODBORNÁ TECHNICKÁ, PORADENSKÁ
A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V OBLASTI REALIT


  • zajištění nezbytných podkladů pro převod nemovitostí
  • vypracování smluvních dokumentů (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní a darovací smlouvy, zřízení věcného břemene, prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově dle zákona č.72/94 Sb., …)
  • zajištění vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • zprostředkování koupě/prodeje nemovitosti
  • odborná konzultační a poradenská činnost v oblasti realit


Ing. Zdeněk Jansa - autorizovaný inženýr, soudní znalec,
člen Komory soudních znalců ČR, člen Komory autorizovaných inženýrů a techniků
partneři   Webdesign ABweb.cz