Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Znalecká a investorsko - inženýrská kancelář - soudní znalci - odhadci nemovitosti


Ing. Zdeněk Jansa
tel:
777 318 035
tel/fax/zázn:
272 930 728
e-mail:
jansa.z@seznam.cz

INVESTORSKO - INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ


Rozsah možných výkonů a činností je v této oblasti poměrně široký a proto Vám bližší informace poskytneme na vyžádání. Ve stručnosti tedy uvádíme jen ty základní:

  • příprava budoucí stavby (zajištění nezbytných informací a podkladů)
  • zajišťování přípravné a prováděcí dokumentace stavby
  • vypracování smluv s projektantem
  • kontrola kvality projektové dokumentace
  • spolupráce při zajišťování územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • výběr vhodného dodavatele díla
  • kontrolní činnosti v průběhu realizace díla včetně výkonu stavebního dozoru
  • spolupráce při předávání dokončeného díla investorovi a kolaudace stavby
  • konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví, vady a poruchy staveb, …


Ing. Zdeněk Jansa - autorizovaný inženýr, soudní znalec,
člen Komory soudních znalců ČR, člen Komory autorizovaných inženýrů a techniků
partneři   Webdesign ABweb.cz